Thứ Sáu , Tháng Năm 17 2019
Home / Tag Archives: Tektronix TPP0502

Tag Archives: Tektronix TPP0502

Que đo dòng điện TPP1000

Que đo dòng điện TPP1000 Thông số kỹ thuật Tektronix TPP1000 Tektronix TPP1000 Tektronix TPP0500B Tektronix TPP0502 Tektronix TPP0250 Attenuation 10X 10X 2X 10X Dynamic range 300 V Cat II 300 V Cat II 300 V Cat II 300 V Cat II Bandwidth 1 GHz 500 MHz 500 MHz 250 MHz Input impedance at the probe tip 10 MΩ, …

Read More »