Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-159-30

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-159-30

Thông số kỹ thuật thước kẹp Mitutoyo 500-159-30

Mã hiệu Dải đo (inch) Sự chính xác Nhận xét Sự chỉ rõ Khối lượng
Thước cặp điện tử 500-159-30 0 – 6 “ ± 0,001 “/ ± 0,02mm Hàm có đầu bọc cacbua để đo bên ngoài Không có đầu ra dữ liệu SPC 162
Thước cặp điện tử 500-160-30 0 – 6 “ ± 0,001 “/ ± 0,02mm Hàm có đầu mài cacbua để đo bên ngoài và bên trong Không có đầu ra dữ liệu SPC 162
Thước cặp điện tử 500-164-30 0 – 8 “ ± 0,001 “/ ± 0,02mm Hàm có đầu mài cacbua để đo bên ngoài và bên trong Không có đầu ra dữ liệu SPC 192
Thước cặp điện tử 500-171-30 0 – 6 “ ± 0,001 “/ ± 0,02mm 162
Thước cặp điện tử 500-173 0 – 12 “ ± 0,0015 “/ ± 0,03mm 350
Thước cặp điện tử 500-174-30 0 – 6 “ ± 0,001 “/ ± 0,02mm Hàm có đầu bọc cacbua để đo bên ngoài 162
Thước cặp điện tử 500-175-30 0 – 6 “ ± 0,001 “/ ± 0,02mm Hàm có đầu mài cacbua để đo bên ngoài và bên trong 162
Thước cặp điện tử 500-193 0 – 12 “ ± 0,0015 “/ ± 0,03mm Không có đầu ra dữ liệu SPC 350
Thước cặp điện tử 500-196-30 0 – 6 “ ± 0,001 “/

Thước cặp điện tử 500-197-30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *