Category Archives: Thước đo

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-159-30

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-159-30 Thông số kỹ thuật thước kẹp Mitutoyo 500-159-30 Mã hiệu Dải đo (inch) Sự chính xác Nhận xét Sự chỉ rõ Khối lượng Thước cặp điện tử 500-159-30 0 – 6 “ ± 0,001[Đọc thêm]

Thước kẹp Mitutoyo 500-150-30

Thước kẹp Mitutoyo 500-150-30 Thông số kỹ thuật Mitutoyo 500-150-30 • Hệ thống mã hóa tuyến tính cảm ứng điện từ ABSOLUTE được giới thiệu (ngoại trừ các kiểu máy 0 -300mm / 0 – 12 “). • Thiết kế[Đọc thêm]