Tag Archives: đại lý Tektronix TPA-BNC

TekVPI Interface Adapter TPA-BNC

TekVPI Interface Adapter TPA-BNC Thông số kỹ thuật Tektronix TPA-BNC: Characteristics Bandwidth – DC to >3 GHz. VSWR – <1.23:1 up to 3 GHz. RF Insertion Loss – <0.25 dB. Delay Time – 245 ps. Maximum Input Signal Voltage – 42 Vpk-pk, 30 VRMS, 60 VDC. Physical[Đọc thêm]