Tag Archives: đầu đo Tektronix TPP0100

Máy hiện sóng số Tektronix DPO2002B

Máy hiện sóng số Tektronix DPO2002B Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng DPO2002B Băng thông : 70Mhz Số kênh : 2 kênh Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s Rise Time : 5ns Giao tiếp :USB 2.0, Ethernet(LAN) Port[Đọc thêm]

Máy hiển thị sóng số Tektronix MSO2002B

Máy hiển thị sóng số Tektronix MSO2002B Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng MSO2002B Băng thông : 70Mhz Số kênh : 2 kênh , 16 kênh logic Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s Rise Time : 5ns Độ[Đọc thêm]