Tag Archives: máy hiển thị sóng MSO2022B

Máy hiện sóng Tektronix MSO2022B

Máy hiện sóng Tektronix MSO2022B Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng MSO2022B nhà phân phối Tektronix MSO2022B | đại lý MSO2022B | nhà phân phối MSO2022B MSO/DPO2000B family Tektronix DPO2002B 70 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 2-channel digital phosphor[Đọc thêm]