Tag Archives: Tektronix TBS1102B-EDU

Máy hiện sóng Tektronix TBS1102B-EDU

Máy hiện sóng Tektronix TBS1102B-EDU Thông số kỹ thuật máy đo sóng TBS1102B-EDU Tektronix TBS1052B-EDU Tektronix TBS1072B-EDU Tektronix TBS1102B-EDU Tektronix TBS1152B-EDU Tektronix TBS1202B-EDU Bandwidth 50 MHz 70 MHz 100 MHz 150 MHz 200 MHz Channels 2 2 2 2 2 Sample rate on each channel[Đọc thêm]