Máy hiện sóng MDO4104C

Máy hiện sóng Tektronix MDO4104C

Thông số kỹ thuật máy đo sóng số MDO4104C:

Dải tần: 1Ghz
Số kênh: 4
Thời gian phản ứng: 350Ps
Tốc độ lấy mẫu: 2.5Gs/s
Bộ nhớ sâu: 20Mhz

đại lý MDO4104C | nhà phân phối MDO4104C | máy đo sóng MDO4104C | máy hiện sóng số MDO4104C | đại lý Tektronix MDO4104C

Tektronix MDO4024C Tektronix MDO4034C Tektronix MDO4054C Tektronix MDO4104C
Analog channels 4 4 4 4
Analog channel bandwidth 200 MHz 350 MHz 500 MHz 1 GHz
Rise time 1.75 ns 1 ns 700 ps 350 ps
Sample rate (1 ch) 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 5 GS/s
Sample rate (2 ch) 2.5 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 5 GS/s
Sample rate (4 ch) Without option SA3 or SA6
With option SA3 or SA6
2.5 GS/s
2.5 GS/s
2.5 GS/s
2.5 GS/s
2.5 GS/s
2.5 GS/s
5 GS/s
2.5 GS/s
Record length (1 ch) 20 M 20 M 20 M 20 M
Record length (2 ch) 20 M 20 M 20 M 20 M
Record length (4 ch) 20 M 20 M 20 M 20 M
Digital channels with MDO4MSO option 16 16 16 16
Arbitrary Function Generator outputs with MDO4AFG option 1 1 1 1
Spectrum analyzer channels with option SA3 or SA6 1 1 1 1
Spectrum analyzer frequency range
With Option SA3
With Option SA6
9 kHz – 3 GHz
9 kHz – 6 GHz
9 kHz – 3 GHz
9 kHz – 6 GHz
9 kHz – 3 GHz
9 kHz – 6 GHz
9 kHz – 3 GHz
9 kHz – 6 GHz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *