Que đo dòng cao áp Tektronix CT2

Que đo dòng cao áp Tektronix CT2

Tektronix CT1: High-frequency Current Probe.
Includes: Manual and P6041 Interconnect Cable.

Tektronix CT2: High-frequency Current Probe.
Includes: Manual and P6041 Interconnect Cable.

Tektronix CT6: High-frequency Current Probe.

Service

Opt. C3 – Calibration Service 3 Years

Opt. C5 – Calibration Service 5 Years

Opt. D1 – Calibration Data Report (CT6 only)

Opt. D3 – Calibration Data Report 3 Years (with Opt. C3)

Opt. D5 – Calibration Data Report 5 Years (with Opt. C5)

Opt. R3 – Repair Service 3 Years

Opt. R5 – Repair Service 5 Years

Opt. SILV400 – Standard Warranty Extended to 5 Years (CT6 Only).

CT1 or CT2 Recommended Accessories

Feed-through 50 Ω Termination – Order 011-0049-02.

CT6 Standard Accessories

SMA to BNC Adapter – Order 015-0572-xx.

User Manual – Order 071-0453-xx.

Color Cable Marker Bands –

Probe Holder – Order 015-0682-xx.

Certificate of Traceable Calibration

đại lý Tektronix CT2, nhà phân phối Tektronix CT2, tài liệu Tektronix CT2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *