Tag Archives: đại lý TPP0200

Đại lý phân phối que đo Tektronix

Đại lý phân phối que đo Tektronix Thông số kỹ thuật que đo Tektronix  Model Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage Đại lý Tektronix Tektronix Việt Nam Que đo P5122 200 MHz 100 MΩ || 4 pF RMS: 1000 V CAT[Đọc thêm]

Que đo cao áp Tektronix TPP0200

Que đo cao áp Tektronix TPP0200 Thông số kỹ thuật Specifications All specifications apply to all models unless noted otherwise. Electrical characteristics Bandwidth: DC to 200 MHz Rise time: <2.3 ns (typical) Compensation range: Tektronix TPP0200: 8 pF to 18 pF Tektronix TPP0201: 15 pF[Đọc thêm]