Tag Archives: máy hiện sóng số Tektronix DPO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2014B Băng thông : 100Mhz Số kênh : 4 kênh Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s Rise Time: 3.5ns Màn hình: TFT 7 inch Nguồn :[Đọc thêm]