Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2014B

Băng thông : 100Mhz
Số kênh : 4 kênh
Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s
Rise Time: 3.5ns
Màn hình: TFT 7 inch
Nguồn : 100 to 240 V ±10%,45~65Hz; 80W
Phụ kiện gồm: Đĩa phần mềm Tektronix, dây nguồn, HDSD, đầu đo Tektronix TPP0100

đại lý Tektronix DPO2014B | nhà phân phối Tektronix DPO2014B

Offset Range

Range 1 MΩ
2 mV/div to 200 mV/div ±1 V
>200 mV/div to 5 V/div ±25 V

Vertical System Digital Channels

Characteristic All MSO2000 Models
Input Channels 16 Digital (D15 to D0)
Thresholds Threshold per set of 8 channels
Threshold Selections TTL, CMOS, ECL, PECL, User Defined
User-defined Threshold Range ±20 V
Maximum Input Voltage ±40 V
Threshold Accuracy ±(100 mV +3% of threshold setting)
Maximum Input Dynamic Range 80 Vpk-pk (threshold setting dependent)
Minimum Voltage Swing 500 mVpk-pk
Input Impedance 101 kΩ
Probe Loading 8 pF
Vertical Resolution 1 bit

Horizontal System Analog Channels

Characteristic MSO2012/2014

DPO2012/2014

MSO2024

DPO2024

Maximum Sample Rate (all channels) 1 GS/s
Maximum Record Length

(all channels)

1 Mpoints
Maximum Duration of Time Captured at Highest Sample Rate

(all channels)

1 ms
Time-base Range (s/div) 4 ns to 100 s 2 ns to 100 s
Time-base Delay Time Range -10 divisions to 5000 s
Channel-to-Channel Deskew Range ±100 ns
Time-base Accuracy ±25 ppm

Horizontal System Digital Channels

Characteristic All MSO2000 Models
Maximum Sample Rate (when using any of channels D7-D0) 1 GS/s (1 ns resolution)
Maximum Sample Rate (when using any of channels D15-D8) 500 MS/s (2 ns resolution)
Maximum Record Length (all channels) 1 Mpoints
Minimum Detectable Pulse Width 5 ns
Channel-to-Channel Skew 2 ns typical

đại lý DPO2014B | nhà phân phối DPO2014B | máy hiện sóng số DPO2014B | tài liệu DPO2014B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *