Máy hiện sóng Tektronix TBS1202B

Máy hiện sóng Tektronix TBS1202B

Thông số kỹ thuật máy đo hiển thị sóng TBS1202B

TBS1032B TBS1052B TBS1072B TBS1102B TBS1152B TBS1202B
Bandwidth 30 MHz 50 MHz 70 MHz 100 MHz 150 MHz 200 MHz
Channels 2 2 2 2 2 2
Sample rate on each channel 500 MS/s 1.0 GS/s 1.0 GS/s 2 .0 GS/s 2 .0 GS/s 2 .0 GS/s
Record length 2.5k points at all-time bases
Recommended probes
Probe Description
Tektronix TPP0051 10X passive probe, 50 MHz bandwidth
Tektronix TPP0101 10X passive probe, 100 MHz bandwidth
Tektronix TPP0201 10X passive probe, 200 MHz bandwidth
Tektronix P2220 1X/10X passive probe, 200 MHz bandwidth
Tektronix P6101B 1X passive probe (15 MHz, 300 V RMS CAT II rating)
Tektronix P6015A 1000X high-voltage passive probe (75 MHz)
Tektronix P5100A 100X high-voltage passive probe (500 MHz)
Tektronix P5200A 50 MHz, 50X/500X high-voltage differential probe
Tektronix P6021A 15 A, 60 MHz AC current probe
Tektronix P6022 6 A, 120 MHz AC current probe
Tektronix A621 2000 A, 5 to 50 kHz AC current probe
Tektronix A622 100 A, 100 kHz AC/DC current probe/BNC
Tektronix TCP303/TCPA300 150 A, 15 MHz AC/DC current probe/amplifier
Tektronix TCP305A/TCPA300 50 A, 50 MHz AC/DC current probe/amplifier
Tektronix TCP312A/TCPA300 30 A, 100 MHz AC/DC current probe/amplifier
Tektronix TCP404XL/TCPA400 500 A, 2 MHz AC/DC current probe/amplifier

đại lý TBS1202B | nhà phân phối TBS1202B | máy hiển thị sóng Tektronix TBS1202B | máy đo sóng TBS1202B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *