Tag Archives: Tektronix P6015A

Máy hiện sóng Tektronix TBS1202B

Máy hiện sóng Tektronix TBS1202B Thông số kỹ thuật máy đo hiển thị sóng TBS1202B TBS1032B TBS1052B TBS1072B TBS1102B TBS1152B TBS1202B Bandwidth 30 MHz 50 MHz 70 MHz 100 MHz 150 MHz 200 MHz Channels 2 2 2 2 2 2 Sample rate on each channel[Đọc thêm]

Que đo cao áp Tektronix P6015A

Que đo cao áp Tektronix P6015A Thông số kỹ thuật P6015A: Tektronix P5100A/TPP0850 :100X, High Voltage Probes Includes: Large hook tip (013-0389-xx), small hook tip (013-0388-xx), 6 in. ground lead (196-3526-xx), 18 in. ground lead (196-3527-xx), ground spring (214-5299-xx), crocodile clip (344-0461-xx),[Đọc thêm]

Que đo cao áp Tektronix P5100A

Que đo cao áp Tektronix P5100A Thông số kỹ thuật Tektronix P5100A: Tektronix P5100A Tektronix TPP0850 Tektronix P5122 Tektronix P5150 Tektronix P6015A Tektronix P6015A Opt. 1R Nominal length 2 m 1.3 m 1.2 m 2 m 3 m 3 m Attenuation 100X 50X 100X 50X 1000X[Đọc thêm]

Que đo cao áp Tektronix P5122

Que đo cao áp Tektronix P5122 Thông số kỹ thuật Tektronix P5122: Key performance specifications Tektronix P5100A DC to 500 MHz 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II 100X with readout coding Tektronix TPP0850 DC to 800 MHz 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II 50X with readout[Đọc thêm]

Que đo Tektronix P5100A

Que đo Tektronix P5100A Thông số kỹ thuật que đo dòng Tektronix P5100A đại lý P5100A | nhà phân phối P5122 | đại lý P5150 | nhà phân phối P5150 Tektronix P5100A Tektronix TPP0850 Tektronix P5122 Tektronix P5150 Tektronix P6015A[Đọc thêm]