Que đo cao áp Tektronix P5100A

Que đo cao áp Tektronix P5100A

Thông số kỹ thuật Tektronix P5100A:

Tektronix P5100A Tektronix TPP0850 Tektronix P5122 Tektronix P5150 Tektronix P6015A Tektronix P6015A Opt. 1R
Nominal length 2 m 1.3 m 1.2 m 2 m 3 m 3 m
Attenuation 100X 50X 100X 50X 1000X 1000X
Bandwidth 500 MHz 800 MHz 200 MHz 500 MHz 75 MHz 75 MHz
Rise time (typ) <700 ps <525 ps 2.2 ns <700 ps 4.0 ns 4.0 ns
Loading 40 MΩ/ 2.5 pF 40 MΩ/ 1.8 pF 100 MΩ/ 4.0 pF 40 MΩ/ 3.8 pF 100 MΩ/ 3.0 pF 100 MΩ/ 3.0 pF
Maximum input voltage, DC or RMS 2.5 kVPeak 1000 VRMS CAT II 2.5 kVPeak 1000 VRMS CAT II 1000 VRMS CAT II 2.5 kVPeak 1000 VRMS CAT II 20 kV 20 kV
Maximum float voltage N/A N/A 600 VRMS CAT II 600 VRMS CAT II 300 VRMS CAT III N/A N/A
Compensation range (pf) 7 to 30 N/A 10 to 22 10 to 25 7 to 49 7 to 49
Readout Yes Yes No No No Yes
EMC environment and safety
P5100A
UL61010-031, EN61010-031, IEC61010-031, CSA61010-031
TPP0850
UL61010-031, EN61010-031, IEC61010-031, CSA61010-031
P5122
UL61010-1, UL61010B-2-031, CSA61010-1
P5150
UL61010-031, EN61010-031, IEC61010-031, CSA61010-031
P6015A
UL3111-1, EN61010-1, IEC61010-2-031, CSA1010.1, CSA1010.2.031

đại lý Tektronix P5100A, nhà phân phối Tektronix P5100A, que đo cao áp P5100A, High Voltage Probe P5100A, tài liệu P5100A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *