Tag Archives: nhà phân phối TDS2024C

Máy hiển thị sóng Tektronix TDS2024C

Máy hiển thị sóng Tektronix TDS2024C Thông số kỹ thuật máy hiện sóng số TDS2024C: TDS2000C Series Digital Storage Oscilloscopes TDS2001C TDS2002C TDS2004C TDS2012C TDS2014C TDS2022C TDS2024C Display (QVGA LCD) TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT Bandwidth*3 50 MHz 70 MHz[Đọc thêm]