Tag Archives: nhà phân phối TDS3034C

Máy hiện sóng Tektronix TDS3034C

Máy hiện sóng Tektronix TDS3034C Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng TDS3034C Tài liệu Tektronix TDS3034C Tektronix TDS3012C Tektronix TDS3014C Tektronix TDS3032C Tektronix TDS3034C Tektronix TDS3052C Tektronix TDS3054C Input channels 2 4 2 4 2 4 Bandwidth 100 MHz[Đọc thêm]