Máy hiện sóng Tektronix TDS3034C

Máy hiện sóng Tektronix TDS3034C

Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng TDS3034C

Tài liệu Tektronix TDS3034C

Tektronix TDS3012C Tektronix TDS3014C Tektronix TDS3032C Tektronix TDS3034C Tektronix TDS3052C Tektronix TDS3054C
Input channels 2 4 2 4 2 4
Bandwidth 100 MHz 100 MHz 300 MHz 300 MHz 500 MHz 500 MHz
Rise time (typical) 3.5 ns 3.5 ns 1.2 ns 1.2 ns 0.7 ns 0.7 ns
Sample rate on each channel 1.25 GS/s 1.25 GS/s 2.5 GS/s 2.5 GS/s 5 GS/s 5 GS/s
Record length 10 kpoints

đại lý TDS3034C | nhà phân phối TDS3034C | đại lý tektronix TDS3034C | máy đo sóng TDS3034C | máy hiện sóng số TDS3034C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *