Máy đo sóng Tektronix TBS1102B

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng TBS1102B

Tektronix TBS1032B 30 MHz, 2 Ch, 500 MS/s, TFT DSO
Tektronix TBS1052B 50 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO
Tektronix TBS1072B 70 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO
Tektronix TBS1102B 100 MHz, 2 Ch, 2 GS/s, TFT DSO
Tektronix TBS1152B 150 MHz, 2 Ch, 2 GS/s, TFT DSO
Tektronix TBS1202B 200 MHz, 2 Ch, 2 GS/s, TFT DSO
Language options
Opt. L1 French overlay
Opt. L2 Italian overlay
Opt. L3 German overlay
Opt. L4 Spanish overlay
Opt. L5 Japanese overlay
Opt. L6 Portuguese overlay
Opt. L7 Simplified Chinese overlay
Opt. L8 Traditional Chinese overlay
Opt. L9 Korean overlay
Opt. L10 Russian overlay
Power plug options

Options A3, A6, A10, A11 and A12 are not available on the TBS1032B model.

Opt. A0 North America power plug (115 V, 60 Hz)
Opt. A1 Universal Euro power plug (220 V, 50 Hz)
Opt. A2 United Kingdom power plug (240 V, 50 Hz)
Opt. A3 Australia power plug (240 V, 50 Hz)
Opt. A5 Switzerland power plug (220 V, 50 Hz)
Opt. A6 Japan power plug (100 V, 50/60 Hz)
Opt. A10 China power plug (50 Hz)
Opt. A11 India power plug (50 Hz)
Opt. A12 Brazil power plug (60 Hz)
Opt. A99 No power cord
Service options
Opt. D1 Calibration Data Report
đại lý TBS1102B | nhà phân phối TBS1102B | máy hiển thị sóng Tektronix TBS1102B | máy đo sóng TBS1102B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *