Tag Archives: Tektronix TBS1072B

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng TBS1102B Tektronix TBS1032B 30 MHz, 2 Ch, 500 MS/s, TFT DSO Tektronix TBS1052B 50 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO Tektronix TBS1072B 70 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO Tektronix TBS1102B 100 MHz, 2 Ch, 2 GS/s,[Đọc thêm]