Tag Archives: Tektronix TBS1102B

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng TBS1102B Tektronix TBS1032B 30 MHz, 2 Ch, 500 MS/s, TFT DSO Tektronix TBS1052B 50 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO Tektronix TBS1072B 70 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO Tektronix TBS1102B 100 MHz, 2 Ch, 2 GS/s,[Đọc thêm]

Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B

Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng TBS1052B Tektronix TBS1032B Tektronix TBS1052B Tektronix TBS1072B Tektronix TBS1102B Tektronix TBS1152B Tektronix TBS1202B Bandwidth 30 MHz 50 MHz 70 MHz 100 MHz 150 MHz 200 MHz Channels 2 2 2 2 2 2[Đọc thêm]