Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B

Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B

Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng TBS1052B

Tektronix TBS1032B Tektronix TBS1052B Tektronix TBS1072B Tektronix TBS1102B Tektronix TBS1152B Tektronix TBS1202B
Bandwidth 30 MHz 50 MHz 70 MHz 100 MHz 150 MHz 200 MHz
Channels 2 2 2 2 2 2
Sample rate on each channel 500 MS/s 1.0 GS/s 1.0 GS/s 2 .0 GS/s 2 .0 GS/s 2 .0 GS/s
Record length 2.5k points at all-time bases

đại lý TBS1052B | nhà phân phối TBS1052B | máy hiển thị sóng Tektronix TBS1052B | máy đo sóng TBS1052B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *