Tag Archives: Tektronix

Máy đo sóng TBS1072C

Máy đo sóng TBS1072C Thông số kỹ thuật máy đo sóng số Tektronix TBS1072C Parameters Máy hiện sóng số TBS1052C Máy hiện sóng số TBS1072C Máy hiện sóng số TBS1102C Máy hiện sóng số TBS1202C Băng thông 50 MHz 70[Đọc thêm]

Que đo dòng TCP0020

Que đo dòng TCP0020 Datasheet Link Probe Description View Datasheet Que đo A621 Current Probe: 50 kHz, 10 mA to 2000 A, AC, BNC View Datasheet Que đo A622 Current Probe: 100 kHz, 10 mA to 100 A, AC/DC, BNC[Đọc thêm]

Máy đo hiện sóng TBS1154

Máy đo hiện sóng TBS1154 Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng Tektronix TBS1154 đại lý TBS1154 | nhà phân phối TBS1154 | máy hiển thị sóng Tektronix TBS1154 | máy đo sóng TBS1154 Tektronix TBS1000B Tektronix TBS1000 Tektronix[Đọc thêm]

Máy đo sóng DPO2022B

Máy đo sóng DPO2022B Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng Tektronix DPO2022B đại lý DPO2022B | nhà phân phối DPO2022B | tek DPO2022B | máy hiển thị sóng DPO2022B Máy đo sóng MSO2002B and DPO2002B Máy đo sóng[Đọc thêm]

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B

Máy đo sóng Tektronix TBS1102B Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng TBS1102B Tektronix TBS1032B 30 MHz, 2 Ch, 500 MS/s, TFT DSO Tektronix TBS1052B 50 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO Tektronix TBS1072B 70 MHz, 2 Ch, 1 GS/s, TFT DSO Tektronix TBS1102B 100 MHz, 2 Ch, 2 GS/s,[Đọc thêm]