Máy đo sóng DPO2022B

Máy đo sóng DPO2022B

Máy đo sóng DPO2022B

Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng Tektronix DPO2022B

đại lý DPO2022B | nhà phân phối DPO2022B | tek DPO2022B | máy hiển thị sóng DPO2022B

Máy đo sóng MSO2002B and DPO2002B Máy đo sóng MSO2004B and DPO2004B Máy đo sóng MSO2012B and DPO2012B Máy đo sóng MSO2014B and DPO2014B Máy đo sóng MSO2022B and DPO2022B Máy đo sóng MSO2024B and DPO2024B
Số kênh analog 2 4 2 4 2
Băng thông 70 MHz 70 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz
Thời gian 5 ns 5 ns 3.5 ns 3.5 ns 2.1 ns
Tỷ lệ mẫu 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s
Record length 1 M points 1 M points 1 M points 1 M points 1 M points
Số kênh Digital MSO models – add 16 digital channels to the corresponding DPO model

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *