Máy đo sóng DPO2002B

Máy đo sóng DPO2002B

Máy đo sóng DPO2002B

Thông số kỹ thuật máy đo sóng Tektronix

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Digital Channels
Máy đo hiện sóng DPO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý DPO2002B tektronix DPO2002B nhà phân phối DPO2002B
Máy đo hiện sóng DPO2012B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý DPO2012B tektronix DPO2012B nhà phân phối DPO2012B
Máy đo hiện sóng DPO2004B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý DPO2004B tektronix DPO2004B nhà phân phối DPO2004B
Máy đo hiện sóng MSO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 16 đại lý MSO2002B tektronix MSO2002B nhà phân phối MSO2002B
Máy đo hiện sóng DPO2022B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 đại lý DPO2022B tektronix DPO2022B nhà phân phối DPO2022B
Máy đo hiện sóng DPO2014B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý DPO2014B tektronix DPO2014B nhà phân phối DPO2014B
Máy đo hiện sóng MSO2012B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 16 đại lý MSO2012B tektronix MSO2012B nhà phân phối MSO2012B
Máy đo hiện sóng MSO2004B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 16 đại lý MSO2004B tektronix MSO2004B nhà phân phối MSO2004B
Máy đo hiện sóng DPO2024B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 đại lý DPO2024B tektronix DPO2024B nhà phân phối DPO2024B
Máy đo hiện sóng MSO2022B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 16 đại lý MSO2022B tektronix MSO2022B nhà phân phối MSO2022B
Máy đo hiện sóng MSO2014B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 16 đại lý MSO2014B tektronix MSO2014B nhà phân phối MSO2014B
Máy đo hiện sóng MSO2024B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 16 đại lý MSO2024B tektronix MSO2024B nhà phân phối MSO2024B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *