Tag Archives: đại lý MSO2014B

Máy đo sóng DPO2002B

Máy đo sóng DPO2002B Thông số kỹ thuật máy đo sóng Tektronix Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Digital Channels Máy đo hiện sóng DPO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 – đại lý DPO2002B tektronix[Đọc thêm]

Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2014B Thông số kỹ thuật máy đo hiện sóng số MSO2014B đại lý MSO2014B | nhà phân phối MSO2014B | máy hiện sóng số Tektronix MSO2014B | tài liệu MSO2014B Vertical System Analog Channels Characteristic[Đọc thêm]