Que đo dòng P2220

Que đo dòng P2220

Thông số kỹ thuật que đo dòng tektronix

Mã hiệu que đo dòng Tektronix Thông số kỹ thuật
Que đo dòng P2220 Passive Probe: 200 MHz, 1X/10X, BNC nhà phân phối P2220 tektronix P2220 đại lý P2220
Que đo dòng P6101B Probe, Passive; 15 MHz, 1X nhà phân phối P6101B tektronix P6101B đại lý P6101B
Que đo dòng TPP0051 passive probe: 50Mhz, 10X, BNC nhà phân phối TPP0051 tektronix TPP0051 đại lý TPP0051
Que đo dòng TPP0101 Passive Probe: 100 MHz, 10X, BNC nhà phân phối TPP0101 tektronix TPP0101 đại lý TPP0101
Que đo dòng TPP0201 Passive Probe: 200 MHz, 10X, BNC nhà phân phối TPP0201 tektronix TPP0201 đại lý TPP0201
Que đo dòng cao áp P5100A High Voltage Probe: 500 MHz, 100X, 2.5 kV, Single-ended, BNC nhà phân phối P5100A tektronix P5100A đại lý P5100A
Que đo dòng cao áp P6015A PROBE HIVOLTAGE; 75MHZ,40KV,1000X 10 FT – CERTIFICATE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD nhà phân phối P6015A tektronix P6015A đại lý P6015A
Que đo dòng cao áp P5200A High Voltage Probe: 50 MHz, 50X/500X, 1.3 kV, Differential, BNC nhà phân phối P5200A tektronix P5200A đại lý P5200A
Que đo dòng cao áp P5205A High Voltage Probe: 100 MHz, 50X/500X, 1.3 kV, Differential, BNC nhà phân phối P5205A tektronix P5205A đại lý P5205A
Hộp đựng AC2100 Soft Carrying Case nhà phân phối AC2100 tektronix AC2100 đại lý AC2100
Hộp đựng HCTEK4321 Hard Carrying Case nhà phân phối HCTEK4321 tektronix HCTEK4321 đại lý HCTEK4321
Tektronix TEK-USB-488 USB TO IEEE488 (GPIB) COMMUNICATIONS ADAPTOR FOR USBTMC-USB488 COMPLIANT TEKTRONIX INSTRUMENTS nhà phân phối TEK-USB-488 tektronix TEK-USB-488 đại lý TEK-USB-488

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *