Máy đo hiện sóng TBS1154

Máy đo hiện sóng TBS1154

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng Tektronix TBS1154

đại lý TBS1154 | nhà phân phối TBS1154 | máy hiển thị sóng Tektronix TBS1154 | máy đo sóng TBS1154

Tektronix
TBS1000B
Tektronix
TBS1000
Tektronix
TBS1000B-EDU
Tektronix
TBS2000
Display 7 inch 5.7 inch 7 inch 9 inch (800×480)
Record Length 2.5k points 2.5k points 2.5k points 2M points
Horizontal Grids 10 10 10 15
Channels 2 4 2 2 or 4
Bandwidth Up to 200 Mhz Up to 150 Mhz Up to 200 Mhz Up to 100 Mhz
Sample Rate Up to 2 GS/s Up to 1 GS/s Up to 2 GS/s Up to 1 GS/s
Automatic Measurements 34 16 34 32
Applications R & D R & D Education R & D and Education
Special Apps Frequency Counter, Trend Plot, Enhanced Pass/Fail and Data Logging Frequency Counter, Courseware Integration
Education Solution Courseware included, TekSmartLab compatible Courseware included, TekSmartLab compatible
HelpEverywhere, ScopeIntro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *