Que đo dòng TCP2020

Que đo dòng TCP2020

Probe Description
Que đo dòng A621 Current Probe: 50 kHz, 10 mA to 2000 A, AC, BNC tektronix A621 đại lý A621 nhà phân phối A621
Que đo dòng A622 Current Probe: 100 kHz, 10 mA to 100 A, AC/DC, BNC tektronix A622 đại lý A622 nhà phân phối A622
Que đo dòng P6021A Probe, AC Current; 250 Amp AC, 60 MHz, 5 FT w/Term Safety Controlled tektronix P6021A đại lý P6021A nhà phân phối P6021A
Que đo dòng P6022 Current Probe: 120 MHz, 1 mA to 3 A, AC, BNC tektronix P6022 đại lý P6022 nhà phân phối P6022
Que đo dòng TCP2020 CURRENT PROBE; DC COUPLED, 50 MHZ BW, 20 A, BNC interface tektronix TCP2020 đại lý TCP2020 nhà phân phối TCP2020
Que đo dòng TCP303 PROBE; AC/DC CURRENT; DC-15MHZ,150A DC, CERTIFICATE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD tektronix TCP303 đại lý TCP303 nhà phân phối TCP303
Que đo dòng TCP305A Probe, AC/DC Current; 50Amp DC, DC-50MHZ, Certificate of Traceable Calibration Standard tektronix TCP305A đại lý TCP305A nhà phân phối TCP305A
Que đo dòng TCP312A Probe, AC/DC Current; 30 Amp DC, DC-100MHZ, Certificate of Traceable Calibration Standard tektronix TCP312A đại lý TCP312A nhà phân phối TCP312A
Que đo dòng TCP404XL PROBE; AC/DC CURRENT, DC-2MHZ, 500A DC, 750A DC DERATED WITH DUTY CYCLE,CERTIFICATE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD tektronix TCP404XL đại lý TCP404XL nhà phân phối TCP404XL
Que đo dòng TCPA300 Current Probe: 100 MHz, Amplifier (Requires Probe) tektronix TCPA300 đại lý TCPA300 nhà phân phối TCPA300
Que đo dòng TCPA400 Current Probe: 50 MHz, Amplifier (Requires Probe) tektronix TCPA400 đại lý TCPA400 nhà phân phối TCPA400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *