Tag Archives: TCP312A

Máy hiện sóng TBS1202C

Máy hiện sóng TBS1202C Thông số kỹ thuật máy đo sóng số Tek TBS1202C Số kênh: 2 kênh Tốc độ lấy mẫu: 1Gs/s Độ dài ghi: 20K point Thời Gian ( time / div, trục hoành ) Dải timebase: 2ns/[Đọc thêm]

Que đo dòng TCP2020

Que đo dòng TCP2020 Probe Description Que đo dòng A621 Current Probe: 50 kHz, 10 mA to 2000 A, AC, BNC tektronix A621 đại lý A621 nhà phân phối A621 Que đo dòng A622 Current Probe: 100 kHz, 10 mA[Đọc thêm]