Tag Archives: nhà phân phối Tektronix P5122

Que đo cao áp Tektronix P5122

Que đo cao áp Tektronix P5122 Thông số kỹ thuật Tektronix P5122: Key performance specifications Tektronix P5100A DC to 500 MHz 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II 100X with readout coding Tektronix TPP0850 DC to 800 MHz 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II 50X with readout[Đọc thêm]