Tag Archives: Que đo dòng Tektronix TCP0020

Que đo dòng Tektronix TCP0020

Que đo dòng Tektronix TCP0020 Thông số kỹ thuật Tektronix TCP0020 General Characteristic Description Bandwidth DC to ≥50 MHz Rise Time ≤7 ns Max Current 20 ARMS (TCP0020 and TCP2020) 15 ADC + Peak AC (TCP202A) Max Peak Pulse Current 100 A (TCP0020 and TCP2020)[Đọc thêm]