Tag Archives: TDS2022C

Máy hiện sóng TDS2014C

Máy hiện sóng TDS2014C Thông số kỹ thuật máy đo sóng TDS2014C: Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Máy hiện sóng TDS2012C 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 2 Máy hiện sóng TDS2022C 200 MHz 2 GS/s[Đọc thêm]

Máy hiển thị sóng Tektronix TDS2024C

Máy hiển thị sóng Tektronix TDS2024C Thông số kỹ thuật máy hiện sóng số TDS2024C: TDS2000C Series Digital Storage Oscilloscopes TDS2001C TDS2002C TDS2004C TDS2012C TDS2014C TDS2022C TDS2024C Display (QVGA LCD) TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT Bandwidth*3 50 MHz 70 MHz[Đọc thêm]