Máy hiện sóng số Tektronix DPO2004B

Máy hiện sóng số Tektronix DPO2004B

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2004B

Băng thông : 70Mhz
Số kênh : 4 kênh
Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s
Rise Time : 5ns
Trục tung
   Độ phân giải: 8 bit
   Khoảng dịch chỉnh: 2mV/div ~ 5V/div
Trục hoành
   Thời gian lấy mẫu tối đa: 1ms
   Khoảng thời gian: 4ns ~ 100s
   Thời gian trễ: -10div ~ 5000s
   Độ chính xác: ±25 ppm
Trigger:
   Chế độ: Auto, Normal, and Single
   Khoảng giữ: 20ns ~ 8s
   Loại trigger: Edge, độ rộng xung, Runt, Logic
Tính toán sóng: +, -, x, FFT
Vertical system analog channels
Vertical resolution 8 bits
Channel-to-channel isolation
(Any two channels at equal vertical scale)

MSO2002B, Tektronix DPO2002B, MSO2004B,Tektronix DPO2004B MSO2012B, Tektronix DPO2012B, Tektronix MSO2014B, DPO2014B MSO2022B, Tektronix DPO2022B, MSO2024B, Tektronix DPO2024B
≥100:1 at ≤70 MHz ≥100:1 at ≤100 MHz 100:1 at ≤200 MHz
Offset range
Volts/div setting Offset range
1 MΩ input
2 mV/div to 200 mV/div ±1 V
>200 mV/div to 5 V/div ±25V
Vertical system digital channels
Input channels 16 digital (D15 to D0)
Thresholds Threshold per set of 8 channels
Threshold selections TTL, CMOS, ECL, PECL, User-defined
User-defined threshold range ± 20 V
Threshold accuracy ±[100 mV + 3% of threshold setting]
Maximum input voltage ± 40 V
Input dynamic range 80 Vpk-pk (threshold setting dependent)
Minimum voltage swing 500 mVp-p
Input resistance 101 kΩ
Probe loading 8 pF
Vertical resolution 1 bit
đại lý Tektronix DPO2004B | nhà phân phối Tektronix DPO2004B | đại lý DPO2004B | nhà phân phối DPO2004B | máy hiện sóng số Tektronix DPO2004B | tài liệu DPO2004B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *