Thứ Sáu , Tháng Năm 17 2019
Home / Probes and Accessories / Que đo dòng Tektronix CT1
que đo dòng tektronix CT1

Que đo dòng Tektronix CT1

Que đo dòng Tektronix CT1

Thông số kỹ thuật Tektronix CT1:

CT1, CT2, and CT6 Characteristics

Characteristic Tektronix CT1 Tektronix CT2 Tektronix CT6
Bandwidth (typical) 25 kHz to 1 GHz 1.2 kHz to 200 MHz 250 kHz to 2 GHz
Rise Time 350 ps 500 ps 200 ps
Sensitivity

(into 50 Ω)

5 mV/mA 1 mV/mA 5 mV/mA
Accuracy ±3% ±3% ±3%
Magnetizing Inductance 6 μH 7 μH 1 μH
Leakage Inductance 2.4 nH 1 nH 1.5 nH
Insertion Impedance:
at 10 MHz <1 Ω 0.1 Ω 1.1 Ω
at 100 MHz 2 Ω 0.5 Ω 1.3 Ω
at 1 GHz 11.9 Ω
Max. Bare Wire Size #14 wire #16 wire #20 wire
1.78 mm (0.070 in.) 1.32 mm (0.052 in.) 0.8 mm (0.032 in.)
Max. Bare Wire Voltage:
RMS 175 VRMS CAT I 175 VRMS CAT I 30 VRMS CAT I
Peak 1000 V*1 1000 V*1 30 V
DC 175 V 175 V 30 V
Max. Peak Pulse Current 12 A 36 A 6 A
Max. Continuous Current (RMS) 450 mA 2.5 A 120 mA
Amp-second Product 1 × 10-6 A*Sec 50 × 10-6 A*Sec 0.25 × 10-6 A*Sec
L/R Time Constant (droop) >6.35 μs >160 μs 0.4 μs
Propagation Delay 5.4 ns 6.1 ns 5.2 ns
Safety UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032 UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032 NA

*1 (<3.25% Duty Factor).

đại lý Tektronix CT1, nhà phân phối Tektronix CT1, tài liệu Tektronix CT1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *