Tag Archives: P6015A

Đại lý phân phối que đo Tektronix

Đại lý phân phối que đo Tektronix Thông số kỹ thuật que đo Tektronix  Model Bandwidth Input Impedance Maximum Voltage Đại lý Tektronix Tektronix Việt Nam Que đo P5122 200 MHz 100 MΩ || 4 pF RMS: 1000 V CAT[Đọc thêm]

Que đo cao áp Tektronix P6015A

Que đo cao áp Tektronix P6015A Thông số kỹ thuật P6015A: Tektronix P5100A/TPP0850 :100X, High Voltage Probes Includes: Large hook tip (013-0389-xx), small hook tip (013-0388-xx), 6 in. ground lead (196-3526-xx), 18 in. ground lead (196-3527-xx), ground spring (214-5299-xx), crocodile clip (344-0461-xx),[Đọc thêm]