Bộ nguồn Keithley 2306

Bộ nguồn Keithley 2306

Thông số kỹ thuật Keithley 2306

Mã hiệu Description Number of Outputs Maximum Voltage Maximum Current Connectivity
Bộ nguồn Keithley 2303 High Speed Precision PS w Readback, 45W, 5mA 1 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2303 nhà phân phối 2303
Bộ nguồn Keithley 2303-PJ High Speed Precision PS w Readback, 45W, 500mA 1 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2303-PJ nhà phân phối 2303-PJ
Bộ nguồn Keithley 2302 Battery Simulator 1 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2302 nhà phân phối 2302
Bộ nguồn Keithley 2302-PJ Battery Simulator, 500mA 1 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2302-PJ nhà phân phối 2302-PJ
Bộ nguồn Keithley 2308 PORTABLE DEVICE BATTERY CHARGER/SIMULAT 2 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2308 nhà phân phối 2308
Bộ nguồn Keithley 2306 Dual Channel Battery Charger/Simulator 2 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2306 nhà phân phối 2306
Bộ nguồn Keithley 2306-PJ Dual Channel Battery Charger/Simulator, 500mA 2 15V 5A GPIB đại lý Keithley 2306-PJ nhà phân phối 2306-PJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *