Máy hiện sóng MDO32

Máy hiện sóng MDO32

Thông số kỹ thuật máy đo sóng số Tektronix MDO32

Model Analog Bandwidth Analog Channels Digital Channels Sample Rate Record Length Spectrum Analyzer
Máy hiện sóng MDO32 100 MHz – 1 GHz 2 16 (optional) Up to 5 GS/s 10 M Up to 3 GHz (optional)
Máy hiện sóng MDO34 100 MHz – 1 GHz 4 16 (optional) Up to 5 GS/s 10 M Up to 3 GHz (optional)

 

Model Analog Bandwidth Analog Channels Digital Channels Sample Rate Record Length
Máy hiện sóng MSO44 200 MHz to 1.5 GHz 4 Up to 32 (optional) 6.25 GS/s 31.25 M to 62.5 M
Máy hiện sóng MSO46 200 MHz to 1.5 GHz 6 Up to 48 (optional) 6.25 GS/s 31.25 M to 62.5 M

đại lý MDO32 | nhà phân phối MDO32 | đại lý tektronix MDO32 | đại lý MDO34 | nhà phân phối MDO34 | đại lý tektronix MDO34

Tektronix
3 Series MDO
Tektronix
MDO3000
Keysight
3000T X-Series
LeCroy
Wavesurfer 3000Z
Rohde & Schwarz
RTM3000 Series
Bandwidth 100 MHz to 1 GHz 100 MHz to 1 GHz 100 MHz to 1 GHz 100 MHz to 1 GHz 100 MHz to 1 GHz
Analog Channels 2 or 4 2 or 4 2 or 4 4 2 or 4
Digital Channels (optional) 16 16 16 16 16
Analog Sample Rate (All Channels) 2.5 GS/s or 5 GS/s 2.5 GS/s or 5 GS/s 2.5 GS/s 1 GS/s or 2 GS/s 2.5 GS/s
Standard Record Length (All Channels) 10 M 10 M 2 M 10 M 40 M
Integrated Spectrum Analyzer (optional) 1 GHz or 3 GHz Up to 3 GHz No No No
Integrated Arbitrary/Function Generator (optional) 50 MHz 50 MHz 20 MHz 25 MHz 25 MHz
Serial Bus Decode and Trigger Yes Yes Yes Yes Yes
Display 11.6-in touch
(1920 x 1080)
9-in
(800 x 480)
8.5-in touch
(800 x 480)
10.1 in touch
(1024 x 600)
10.1 in touch
(1280 x 800)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *