Máy hiện sóng số Tektronix DPO2024B

Máy hiện sóng số Tektronix DPO2024B

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2024B

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels Digital Channels
Tektronix DPO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2
Tektronix DPO2012B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2
Tektronix MSO2002B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 16
Tektronix DPO2004B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4
Tektronix DPO2022B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2
Tektronix MSO2012B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 16
Tektronix DPO2014B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4
Tektronix MSO2004B 70 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 16
Tektronix DPO2024B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4
Tektronix MSO2022B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 2 16
Tektronix MSO2014B 100 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 16
Tektronix MSO2024B 200 MHz 1 GS/s 1 Mpoints 4 16

đại lý DPO2024B | nhà phân phối DPO2024B | máy hiển thị sóng DPO2024B | máy đo sóng DPO2024B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *