Máy hiện sóng số Tektronix

Máy hiện sóng số Tektronix

OTD Automation nhà phân phối các sản phẩm máy hiện sóng Tektronix tại Việt Nam.

Compare Model Bandwidth Analog Channels Digital Channels Sample Rate Record Length Spectrum Analyzer Starting Price
TBS1000
30 MHz – 200 MHz 2-4 1 GS/s – 2 GS/s 2.5k points
US $470
TDS2000C
50 MHz – 200 MHz 2-4 500 MS/s – 2 GS/s 2.5k points
US $1,260
NEW! TBS2000
70 MHz – 100 MHz 2-4 1 GS/s 20 Mpoints
US $1,200
MSO / DPO2000B
70 MHz – 200 MHz 2-4 16 (optional) 1 GS/s 1M points
US $1,310
MDO3000
100 MHz – 1 GHz 2-4 16 (optional) 2.5 GS/s – 5 GS/s 10M points Up to 3 GHz
US $3,450
TPS2000
100 MHz – 200 MHz 2-4 1 GS/s – 2 GS/s 2.5k points
US $3,850
THS3000
100 MHz – 200 MHz 4 2.5 GS/s – 5 GS/s 10k points
US $4,500
TDS3000
100 MHz – 500 MHz 2-4 1.25 GS/s – 5 GS/s 10k points
US $6,480
MDO4000C
200 MHz – 1 GHz 4 16 (optional) 2.5 GS/s – 5 GS/s 20M points Up to 6 GHz
US $6,900
MSO / DPO5000
350 MHz – 2 GHz 4 16 (optional) 5 GS/s – 10 GS/s 25M – 125M points
US $12,300
NEW! 5 Series MSO
350 MHz – 2 GHz 4 – 8 Up to 64 (optional) 6.25 GS/s 62.5 – 125 Mpoints
US $12,600
DPO7000C
500 MHz – 3.5 GHz 4 5 GS/s – 40 GS/s 25M – 500M points
US $18,800
DSA8300
DC – 80 GHz Up to 8 Up to 300 kS/s 50 – 16,000 points (1M points with IConnect® , 10M points for 80SJNB)
Contact Us
MSO / DPO70000
4 GHz – 33 GHz 4 16 (optional) 25 GS/s – 100 GS/s 31.25M – 1G points
Contact Us
DPO70000SX
23 GHz – 70 GHz 1-4 50 GS/s – 200 GS/s 62.5M – 1G point
Contact Us

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *