Đại lý Tektronix tại Việt Nam

Đại lý Tektronix tại Việt Nam

Hiện nay chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Tektronix tại Việt Nam.

Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ OTD Automation Co.,Ltd.

TBS1000 Digital Storage Oscilloscopes

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels
Tektronix TBS1032B 30 Mhz .5 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
Tektronix TBS1052B-EDU 50 MHz 1 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
Tektronix TBS1052B 50 MHz 1 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
Tektronix TBS1072B-EDU 70 MHz 1 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
Tektronix TBS1072B 70 MHz 1 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1064 60 MHz 1 GS/s 2.5k points 4
View Datasheet
Tektronix TBS1102B-EDU 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1102B 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1152B-EDU 150 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1152B 150 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1104 100 MHz 1 GS/s 2.5k points 4
View Datasheet
TBS1202B-EDU 200 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1202B 200 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
View Datasheet
TBS1154 150 MHz 1 GS/s 2.5k points 4
View Datasheet

TDS2000C Digital Storage Oscilloscope

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels
Tektronix TDS2001C 50 MHz 0.5 GS/s 2.5k points 2
TDS2002C 70 MHz 1 GS/s 2.5k points 2
Tektronix TDS2012C 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
TDS2004C 70 MHz 1 GS/s 2.5k points 4
Tektronix TDS2022C 200 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
TDS2014C 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 4
Tektronix TDS2024C 200 MHz 2 GS/s 2.5k points 4

TBS2000 Digital Storage Oscilloscope

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels
Tektronix TBS2072 70MHz up to 1 GS/s 20 Mpoints 2
Tektronix TBS2102 100MHz up to 1 GS/s 20 Mpoints 2
Tektronix TBS2074 70MHz up to 1 GS/s 20 Mpoints 4
Tektronix TBS2104 100MHz up to 1 GS/s 20 Mpoints 4

đại lý tektronix | nhà phân phối tektronix | máy hiện sóng số tektronix | máy đo sóng tektronix | thiết bị hiển thị sóng tektronix

One thought on “Đại lý Tektronix tại Việt Nam

  1. Pingback: Máy đo sóng TBS1072C – Tektronix, đại lý tektronix, nhà phân phối tektronix, máy hiển thị sóng tektronix, máy hiện sóng số tektronix, tektronix việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *