Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2004B

Máy hiển thị sóng Tektronix MSO2004B

Thông số kỹ thuật máy đo sóng MSO2004B

Specifications Băng thông : 70Mhz
Số kênh : 4 kênh tương tự, 16 kênh logic
Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s
Rise Time : 5ns
Độ dài sóng: 1Mega

All specifications are guaranteed unless noted otherwise. All specifications apply to all models unless noted otherwise.

Tektronix MSO2002B and DPO2002B Tektronix MSO2004B and DPO2004B Tektronix MSO2012B and DPO2012B Tektronix MSO2014B and DPO2014B Tektronix MSO2022B and DPO2022B Tektronix MSO2024B and DPO2024B
Analog channels 2 4 2 4 2 4
Bandwidth 1 70 MHz 70 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz 200 MHz
Rise time 5 ns 5 ns 3.5 ns 3.5 ns 2.1 ns 2.1 ns
Sample rate 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s 1 GS/s
Record length 1 M points 1 M points 1 M points 1 M points 1 M points 1 M points
Digital channels MSO models – add 16 digital channels to the corresponding DPO model

Bandwidth is 20 MHz at 2 mV/div, all models.

đại lý Tektronix MSO2004B | nhà phân phối Tektronix MSO2004B | đại lý MSO2004B | nhà phân phối MSO2004B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *