Máy hiện sóng TDS2014C

Máy hiện sóng TDS2014C

Thông số kỹ thuật máy đo sóng TDS2014C:

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels
Máy hiện sóng TDS2012C 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
Máy hiện sóng TDS2022C 200 MHz 2 GS/s 2.5k points 2
Máy hiện sóng TDS2014C 100 MHz 2 GS/s 2.5k points 4
Máy hiện sóng TDS2024C 200 MHz 2 GS/s 2.5k points 4

Phụ kiện máy hiện sóng Tektronix TDS2014C

Datasheet Link Probe Description
View Datasheet Que đo dòng A621 Current Probe: 50 kHz, 10 mA to 2000 A, AC, BNC
View Datasheet Que đo dòng A622 Current Probe: 100 kHz, 10 mA to 100 A, AC/DC, BNC
Que đo dòng P6021 Current Probe: 60 MHz, 1 mA to 7.5 A, AC, BNC
View Datasheet Que đo dòng P6022 Current Probe: 120 MHz, 1 mA to 3 A, AC, BNC
High Voltage Differential Probes
Datasheet Link Probe Description
Que đo cao áp P5200A High Voltage Probe: 50 MHz, 50X/500X, 1.3 kV, Differential, BNC
Passive Probe
Datasheet Link Probe Description
View Datasheet Que đo P2220 Passive Probe: 200 MHz, 1X/10X, BNC
View Datasheet Que đo TPP0101 Passive Probe: 100 MHz, 10X, BNC
View Datasheet Que đo TPP0201 Passive Probe: 200 MHz, 10X, BNC
Datasheet Accessory Description
View Datasheet 1103 TekProbe Power Supply
AC2100 Soft Carrying Case
HCTEK4321 Hard Carrying Case

đại lý TDS2014C | nhà phân phối TDS2014C | đại lý phân phối TDS2014C | TDS2014C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *