Thứ Sáu , Tháng Năm 17 2019
Home / Probes and Accessories / Que đo cao áp Tektronix TPP0200

Que đo cao áp Tektronix TPP0200

Que đo cao áp Tektronix TPP0200

Thông số kỹ thuật

Specifications

All specifications apply to all models unless noted otherwise.

Electrical characteristics
Bandwidth: DC to 200 MHz
Rise time: <2.3 ns (typical)
Compensation range:
Tektronix TPP0200: 8 pF to 18 pF
Tektronix TPP0201: 15 pF to 25 pF
Input resistance: 10 MΩ ±1.5%
Input capacitance
<12 pF (typical)
Propagation delay
~6.1 ns
Maximum input voltage
300 VRMS CAT II
Physical characteristics
Probe cable length
1.3 m (4.2 ft)
EMC, environment, and safety
Temperature range
Operating
-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
Nonoperating
-51 °C to +71 °C (-60 °F to 160 °F)
Humidity
Operating and nonoperating
5% to 95% relative humidity (%RH) up to 30 °C (86 °F), 5% to 65% RH above +30 °C (86 °F) up to +55 °C (131 °F)
Altitude
Operating
<3 km (9,842 ft)
Nonoperating
<12.2 km (40,026 ft)

đại lý Tektronix TPP0200 | nhà phân phối Tektronix TPP0200 | đại lý TPP0200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *