Que đo dòng điện TPP1000

Que đo dòng điện TPP1000

Thông số kỹ thuật Tektronix TPP1000

Tektronix TPP1000 Tektronix TPP0500B Tektronix TPP0502 Tektronix TPP0250
Attenuation 10X 10X 2X 10X
Dynamic range 300 V Cat II 300 V Cat II 300 V Cat II 300 V Cat II
Bandwidth 1 GHz 500 MHz 500 MHz 250 MHz
Input impedance at the probe tip 10 MΩ, 10 MΩ, 2 MΩ, 12.7 pF 10 MΩ,
Cable length 1.3 m 1.3 m 1.3 m 1.3 m

đại lý TPP1000 | nhà phân phối TPP1000 | đại lý tektronix TPP1000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *