Que đo Tektronix P6015A

Que đo Tektronix P6015A

đại lý P6015A | nhà phân phối P6015A | đại lý TPP0850 | nhà phân phối P5150

Thông số kỹ thuật Tektronix P6015A

Key performance specifications

 • Que đo Tektronix P5100A
  • DC to 500 MHz
  • 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II
  • 100X with readout coding
 • Que đo Tektronix TPP0850
  • DC to 800 MHz
  • 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II
  • 50X with readout coding
  • Designed for use with the MSO/DPO5000 and MSO/DPO4000B Series Oscilloscopes
 • Que đo Tektronix P5122
  • DC to 200 MHz
  • 1000 VRMS CAT II when DC-coupled*1
  • 100 X
  • Floatable up to 600 VRMS CAT II
  • For TPS2000 and THS3000 Series Oscilloscopes
 • Que đo Tektronix P5150
  • DC to 500 MHz
  • 2500 VPeak, 1000 VRMS CAT II
  • 50 X
  • Floatable up to 600 VRMS CAT II or 300 VRMS CAT III
  • For TPS2000 and THS3000 Series Oscilloscopes
 • Que đo Tektronix P6015A
  • DC to 75 MHz
  • High Voltage – 20 kV DC / 40 kV Peak (100 ms Pulse Width)
  • Optional 1000X readout codingQue đo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *