Máy hiện sóng TBS1102C

Máy hiện sóng TBS1102C

Thông số kỹ thuật máy hiện sóng số Tektronix TBS1102C

Model Analog Bandwidth Sample Rate Record Length Analog Channels
Máy hiện sóng TBS1052C 50 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1052C
Máy hiện sóng TBS1072C 70 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1072C
Máy hiện sóng TBS1102C 100 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1102C
Máy hiện sóng TBS1202C 200 MHz 1 GS/s 20k points 2 đại lý TBS1202C
Máy hiện sóng TBS1202B-EDU 200 MHz 2 GS/s 2.5k points đại lý TBS1202B-EDU

nhà phân phối TBS1052C
nhà phân phối TBS1072C
nhà phân phối TBS1102C
nhà phân phối TBS1202C
nhà phân phối TBS1202B-EDU
đại lý Tektronix | nhà phân phối Tektronix

One thought on “Máy hiện sóng TBS1102C

  1. Pingback: Máy đo sóng số TBS1052C – Tektronix, đại lý tektronix, nhà phân phối tektronix, máy hiển thị sóng tektronix, máy hiện sóng số tektronix, tektronix việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *