Que đo dòng Tektronix TCP202A

Que đo dòng Tektronix TCP202A

Thông số kỹ thuật TCP202A:

Dải tần: DC ≥50 MHz
Dòng peak: 50A peak
Dòng : 15 ADC + Peak AC
Độ nhạy: 10mA
Thời gian đáp ứng: ≤7 ns
Thời gian trễ: 17ns
Cáp dài: 2m

Tektronix TCP0020

AC/DC Current Probe.

Includes: Instruction Manual (English) (071-3002-xx), Probe Ground Lead – 6 in. length (196-3120-xx), Nylon Carrying Case (016-1952-xx).

Tektronix TCP2020

AC/DC Current Probe.

Includes: Instruction Manual (English) (071-3002-xx), Probe Ground Lead – 6 in. length (196-3120-xx), Nylon Carrying Case (016-1952-xx), AC Adapter (specify power plug option when ordering).

Tektronix TCP202A

AC/DC Current Probe.

Includes: Instruction Manual (English) (071-3002-xx), Probe Ground Lead – 6 in. length (196-3120-xx), Nylon Carrying Case (016-1952-xx).

đại lý TCP202A | nhà phân phối TCP202A | tài liệu tektronix TCP202A

Power Plug Options (TCP2020 Only)

Option Description
Opt. A0 North America Power, 115 V, 60 Hz
Opt. A1 Universal Euro Power, 220 V, 50 Hz
Opt. A2 United Kingdom Power, 240 V, 50 Hz
Opt. A3 Australia Power, 240 V, 50 Hz
Opt. A5 Switzerland Power, 220 V, 50 Hz
Opt. A6 Japan Power, 100 V, 110/120 V, 60 Hz
Opt. A10 China Power, 50 Hz
Opt. A11 India Power, 50 Hz
Opt. A12 Brazil Power, 60 Hz
Opt. A99 No Power Cord

Service Options

Option Description
Opt. C3 Calibration Service 3 Years
Opt. C5 Calibration Service 5 Years
Opt. D1 Calibration Data Report
Opt. D3 Calibration Data Report 3 Years (with Opt. C3)
Opt. D5 Calibration Data Report 5 Years (with Opt. C5)
Opt. R3 Repair Service 3 Years
Opt. R5 Repair Service 5 Years

Recommended Accessories

Accessory Description
067-2396-xx Current Loop, 1 Turn, 50 Ω with BNC connector used for performance verification
067-1686-xx Deskew/Calibration Fixture

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *