Máy hiện sóng Tektronix MSO2022B

Máy hiện sóng Tektronix MSO2022B

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng MSO2022B

nhà phân phối Tektronix MSO2022B | đại lý MSO2022B | nhà phân phối MSO2022B

MSO/DPO2000B family

Tektronix DPO2002B 70 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 2-channel digital phosphor oscilloscope
Tektronix DPO2004B 70 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope
Tektronix DPO2012B 100 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 2-channel digital phosphor oscilloscope
Tektronix DPO2014B 100 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope
Tektronix DPO2022B 200 MHz, 1GS/s, 1 M record length, 2-channel digital phosphor oscilloscope
Tektronix DPO2024B 200 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 4-channel digital phosphor oscilloscope
Tektronix MSO2002B 70 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 2+16 channel mixed-signal oscilloscope
Tektronix MSO2004B 70 MHz, 1 GS/s, 1M record length, 4+16 channel mixed-signal oscilloscope
Tektronix MSO2012B 100 MHz, 1 GS/s, 1M record length, 2+16 channel mixed-signal oscilloscope
Tektronix MSO2014B 100 MHz, 1GS/s, 1M record length, 4+16 channel mixed-signal oscilloscope
Tektronix MSO2022B 200 MHz, 1 GS/s, 1M record length, 2+16 channel mixed-signal oscilloscope
Tektronix MSO2024B 200 MHz, 1 GS/s, 1 M record length, 4+16 channel mixed-signal oscilloscope

Phụ kiện máy đo sóng Tektronix MSO2022B

Tektronix TPP0200
200 MHz, 10x passive probe (one per analog channel) for 100 and 200 MHz models
Tektronix TPP0100
100 MHz, 10x passive probe (one per analog channel) for 70 MHz models
Tektronix P6316 (MSO models only)
16-channel logic probe and accessory kit (one per instrument)
Accessories
063-4472-xx
Documentation CD
016-2008-xx (MSO models only)
Accessory pouch
071-3078 -xx
Installation and safety manual
Power cord
OpenChoice® Desktop software
Calibration certificate documenting traceability to National Metrology Institute(s) and ISO9001 quality system registration

đại lý MSO2022B | máy hiện sóng số Tektronix MSO2022B | tài liệu MSO2022B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *