Thứ Sáu , Tháng Năm 17 2019
Home / Máy hiển thị sóng Oscilloscopes / Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B
Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B

Máy hiển thị sóng Tektronix DPO2014B

Thông số kỹ thuật máy hiển thị sóng DPO2014B

Băng thông : 100Mhz
Số kênh : 4 kênh
Tốc độ lấy mẫu : 1Gsa/s
Rise Time: 3.5ns
Màn hình: TFT 7 inch
Nguồn : 100 to 240 V ±10%,45~65Hz; 80W
Phụ kiện gồm: Đĩa phần mềm Tektronix, dây nguồn, HDSD, đầu đo Tektronix TPP0100

đại lý Tektronix DPO2014B | nhà phân phối Tektronix DPO2014B

Offset Range

Range 1 MΩ
2 mV/div to 200 mV/div ±1 V
>200 mV/div to 5 V/div ±25 V

Vertical System Digital Channels

Characteristic All MSO2000 Models
Input Channels 16 Digital (D15 to D0)
Thresholds Threshold per set of 8 channels
Threshold Selections TTL, CMOS, ECL, PECL, User Defined
User-defined Threshold Range ±20 V
Maximum Input Voltage ±40 V
Threshold Accuracy ±(100 mV +3% of threshold setting)
Maximum Input Dynamic Range 80 Vpk-pk (threshold setting dependent)
Minimum Voltage Swing 500 mVpk-pk
Input Impedance 101 kΩ
Probe Loading 8 pF
Vertical Resolution 1 bit

Horizontal System Analog Channels

Characteristic MSO2012/2014

DPO2012/2014

MSO2024

DPO2024

Maximum Sample Rate (all channels) 1 GS/s
Maximum Record Length

(all channels)

1 Mpoints
Maximum Duration of Time Captured at Highest Sample Rate

(all channels)

1 ms
Time-base Range (s/div) 4 ns to 100 s 2 ns to 100 s
Time-base Delay Time Range -10 divisions to 5000 s
Channel-to-Channel Deskew Range ±100 ns
Time-base Accuracy ±25 ppm

Horizontal System Digital Channels

Characteristic All MSO2000 Models
Maximum Sample Rate (when using any of channels D7-D0) 1 GS/s (1 ns resolution)
Maximum Sample Rate (when using any of channels D15-D8) 500 MS/s (2 ns resolution)
Maximum Record Length (all channels) 1 Mpoints
Minimum Detectable Pulse Width 5 ns
Channel-to-Channel Skew 2 ns typical

đại lý DPO2014B | nhà phân phối DPO2014B | máy hiện sóng số Tektronix DPO2014B | tài liệu DPO2014B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *